ØKONOMENE HELGELAND

Økonomene Helgeland er ditt lokale økonomibyrå. Vi holder til i Kirkegata 10, sentralt i Mo i Rana.

Regnskap + Rådgivning; Å gjøre en god jobb både for de store og små kundene våre, er vårt daglige fokus. Hyppig og god kommunikasjon med deg som kunde er en forutsetning for vårt samarbeid.
Vi ønsker å være en av dine diskusjonspartnere, og tilbyr deg å være din regnskapsfører fra A til Å, eller så mye du trenger oss. Vi ønsker å være en viktig støttespiller i den daglige driften av ditt selskap.Vår ambisjon er å være en effektiv økonomiavdeling med solid kompetanse i din bedrift.

Vår ambisjon er å være en effektiv økonomiavdeling med solid kompetanse i din bedrift, til en konkurransedyktig pris.

VÅRE TJENESTER

Regnskapsføring

Det er svært viktig for en bedrift at det er orden i regnskapet. Regnskapet må være i henhold til gjeldende lovverk, og de må være korrekt periodisert slik at man har ett rett bilde av driften. Hos Økonomene Helgeland jobber vi slik at regnskapene er fortløpende ajourført, og på denne måten har selskapet god oversikt over kostnadsbildet, utestående fordringer og gjeld.

REGNSKAPSTEJENESTER

• Regnskapsførsel med elektronisk bilagsbehandling
• Avdelings- og prosjektregnskap
• Periodiseringer og avsetninger
• Remittering
• Avstemminger
• Merverdiavgiftsoppgaver
• Utfylling av andre offentlige oppgaver, statistikker etc.
• Etablering av gode rutiner

LØNNSKJØRING

• Lønnskjøring og reiseregninger
• Utbetaling av lønn
• A-melding
• Oppfølging av refusjon fra offentlige
• Fraværsregistrering
• Administrasjon og ajourhold av pensjonsavtaler og forsikringsordninger
• Lønnsoppgaver
• Rådgivning lønn og personal

FAKTURERING OG BETALINGSOPPFØLGING

Utarbeiding av fakturaer til dine kunder gjøres etter at du har levert et fakturagrunnlag til oss eller direkte i vårt system. Vi kan besørge helautomatisert purre- og inkassoprosess for deg med ferdig integrasjon mot Intrum Justitia. På den måten slipper du manuelt å følge opp dine utestående fordringer.

Økonomisk bistand / Økonomisjef til leie

Vi kan være en viktig støttespiller i den daglige driften av ditt selskap. Vi har lang erfaring og kompetanse i å se nye muligheter, kostnadsbesparelser, omlegging og endringer som vil gi en bedre forretningsdrift. Vi ønsker tillegg være en bidragsyter ved å bruke budsjetter, planer og prognoser for å forutse de fremtidige økonomiske resultatene for selskapet i lys av selskapets mål, strategier og kapasitet.

  • Likviditetsbudsjett
  • Styrearbeid
  • Omdannelse
  • Rapportering
  • Økonomisk rådgivning og analyse
  • Verdsettelse
  • Budsjettarbeid
  • Årsoppgjør og ligningspapirer
  • Bistand vedrørende skattespørsmål
  • IFRS

VÅRE SYSTEM

Regnskapssystem

Med 100% web-baserte økonomi- og regnskapsprogram fra 24SevenOffice eller PowerofficeGo har du alt du trenger, ferdig integrert, i ett komplett system.

Systemene håndterer alle formater for inn- og utgående bilag, og alle funksjoner er ferdig integrert; fra mottak, attestering, bokføring og reskontro – til rapportering på valgfritt nivå.

Systemene er integrert mot alle banker i Norge. Dette betyr at du kan kjøre alle betalinger direkte fra systemet – med full kontroll over inn- og utbetalinger i reskontro i sanntid.

Som kunde og vi som regnskapsførere i samme system. Ergo har du fortløpende tilgang til alle oppdaterte rapporter og tall.

VÅRE ANSATTE

TORKEL EDIN
TORKEL EDINDaglig leder /Partner
Tlf: 400 34043

FRODE ROGNAN
FRODE ROGNANSiviløkonom / Partner
Tlf: 916 25 032
AINA NILSEN
AINA NILSENRegnskaps- og lønnskonsulent
Tlf: 906 98 702
SILJE HUSETH
SILJE HUSETHØkonomikonsulent
Tlf: 98 68 62 03
LINE LUNENG
LINE LUNENGØkonomikonsulent
Tlf: 476 36 692
HEGE ELISABETH HENRIKSEN
HEGE ELISABETH HENRIKSENØkonomikonsulent
Tlf: 47 64 13 64
GEIR STRIFELDT
GEIR STRIFELDTØkonomikonsulent
Tlf: 958 78 943
ESPEN NYRUD BJØRNMYR
ESPEN NYRUD BJØRNMYRØkonomikonsulent
Tlf: 917 63 801
HILDE OLSEN
HILDE OLSENØkonomikonsulent
Tlf: 99745421
CAMILLA ØYJORD
CAMILLA ØYJORDØkonomikonsulent
Tlf: 91132145
ZANE BRAKOVSKA
ZANE BRAKOVSKAØkonomikonsulent
Tlf: 48112863
IDA_KATRIN WANG
IDA_KATRIN WANGØkonomikonsulent
Tlf: 41338658
UNNI KARLSEN
UNNI KARLSENØkonomikonsulent
Tlf: 412 04 126

ØKONOMENE AS
Kirkegata 10
8622 Mo i Rana

post@okonomene-helgeland.no
Tlf. sentralbord: 48 02 03 40

Org. nr. 916 073 836

Autorisert regnskapsførerselskap
Medlem i Regnskap Norge